چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال فرآیند چاپ تصاویر مبتنی بر دیجیتال به طور مستقیم بر روی انواع بسترهای رسانه ای است. بر خلاف چاپ افست نیازی به پلاک چاپی نیست. فایل‌های دیجیتالی مانند PDF یا فایل‌های انتشار رومیزی را می‌توان مستقیماً به دستگاه چاپ دیجیتال فرستاد تا روی کاغذ، کاغذ عکس، بوم، پارچه، مواد مصنوعی، مقوا و سایر بسترها چاپ شود.

چاپ دیجیتال در مقابل چاپ افست

چاپ دیجیتال با روش‌های چاپ آنالوگ سنتی – مانند چاپ افست – متفاوت است، زیرا دستگاه‌های چاپ دیجیتال به صفحات چاپی نیاز ندارند. به جای استفاده از صفحات فلزی برای انتقال تصویر، دستگاه های چاپ دیجیتال تصویر را مستقیماً روی بستر رسانه چاپ می کنند.

فناوری چاپ تولید دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت است و کیفیت خروجی چاپ دیجیتال به طور مداوم در حال بهبود است. این پیشرفت‌ها کیفیت چاپی را ارائه می‌کنند که از افست تقلید می‌کند. چاپ دیجیتال مزایای بیشتری را ممکن می سازد، از جمله:

  • چاپ شخصی، داده های متغیر (VDP)
  • چاپ برحسب تقاضا
  • دوره های کوتاه مقرون به صرفه
  • چرخش های سریع

تکنولوژی چاپ دیجیتال

بیشتر ماشین‌های چاپ دیجیتال در طول تاریخ از فناوری مبتنی بر تونر استفاده می‌کردند و با پیشرفت سریع این فناوری، کیفیت چاپ با ماشین‌های افست رقابت می‌کرد.

در سال‌های اخیر، فناوری جوهرافشان دسترسی به چاپ دیجیتال و همچنین چالش‌های هزینه، سرعت و کیفیت را که امروزه ارائه‌دهندگان چاپ با آن مواجه هستند، ساده کرده است.